HİCR Suresi 41. âyeti için Hidayeti Gizleyenler Raporu (RAPOR- 1)

Anasayfa » KuranMeali.org Araştırmaları » Hidayeti Gizleyenler Raporları » HİCR Suresi 41. âyeti için Hidayeti Gizleyenler Raporu (RAPOR- 1)
share on facebook  tweet  share on google  print  

HİCR Suresi 41. âyeti için Hidayeti Gizleyenler Raporu (RAPOR- 1)

Hidayeti Gizleyenler Raporları

KuranMeali.org
13.04.2011 00:00

HİCR Suresi 41. âyetinde hidayet nasıl gizlenmiştir?

Âyete ekledikleri ve çıkardıkları kelimelerle Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu belirtmemiş olan mütercimlerimiz HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR.

Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu ifade eden mütercimlerimiz ise bu âyeti doğru bir biçimde tercüme etmişlerdir. Ancak yine de Sıratı Mustakîm kavramının yer aldığı diğer 39 âyet için herkese bir uyarı yapmak lazımdır; Sıratı Mustakîm, "doğru yol" değildir, "dosdoğru yol" değildir.

Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yolun adıdır.

15/HİCR-41 ÂYETİ İÇİN HİDAYETİN GİZLENMESİ RAPORU

15/HİCR-41: Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm(mustekîmun).****

HİDAYETİN GİZLENDİĞİ MEÂLLER
Yukarıdaki başlık Bakara Suresinin 159. âyetinde "hidayeti gizleyenler" ifadesinden esinlenerek verilmiştir. Hidayetin, insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaştırılması olduğu (1. teslim) ve diğer teslimlerin (toplam 4 teslim) gizlenmesi, İblisin bugün ülkemizi de içine alan İslâm Coğrafyasındaki en büyük tuzağıdır. Hidayetin gizlenmesi; tüm insanlığı ebedî cehennem hayatına sürüklediği için Allah'a îmân eden herkesin, yegâne kurtuluş kapısı olan hidayeti muhakkak öğrenmeleri ve dilemeleri gerekmektedir. Bu yazı dizimizde bu paragrafta gördüğünüz tüm ifadeler birer birer âyetlerle ispat edilecektir.


Abdullah Parlıyan: Allah buyurdu: “İhlaslı kullarımın gözettiği dosdoğru ve apaçık bir yoldur.

Ahmed Hulusi: Buyurdu ki: "İşte benim üzerime aldığım müstakim yol budur!"

Ahmet Tekin: Allah:
'İşte bu yol, bu hayat tarzı, benim teminatım altında olan doğru muhkem, güvenli yoldur, İslâmî hayattır' buyurdu.

Ahmet Varol: (Allah) dedi ki: 'İşte bu, bana ait dosdoğru bir yoldur.' [2]

Ali Bulaç: (Allah) Dedi ki: "İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur."

Ali Fikri Yavuz: Allah Tealâ şöyle buyurdu: “- İşte (ihlâslı müminleri azıtamıyacağına dair) bu dediğin söz, bana aid gerçek bir yoldur.

Bayraktar Bayraklı: Allah şöyle buyurdu: “Benim doğru yolum budur.”

Bekir Sadak: (41-42) Allah soyle dedi: «Benim gerekli kildigim dosdogru yol budur; «kullarimin uzerinde senin bir nufuzun olamaz. Ancak sana uyan sapiklar bunun disindadir.»

Celal Yıldırım: Allah, «işte bu bana göre dosdoğru yoldur !» dedi.

Diyanet İşleri (eski): (41-42) Allah şöyle dedi: 'Benim gerekli kıldığım dosdoğru yol budur; kullarımın üzerinde senin bir nüfuzun olamaz. Ancak sana uyan sapıklar bunun dışındadır.'

Edip Yüksel: Dedi ki: 'İşte benim değişmez yasam budur.'

Elmalılı Hamdi Yazır: Bu, dedi: bir câdde «teahhüd ederim» dosdoğru

Elmalılı (sadeleştirilmiş): Allah: «Bu, 'Garanti ederim.' dosdoğru bir cadde.» dedi.

Gültekin Onan: (Tanrı ) Dedi ki: "İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur."

Hasan Basri Çantay: Buyurdu ki: «İşte bu, bana göre (hak ve lâyık) olan doğru bir yoldur».

Hayrat Neşriyat: (Allah) buyurdu ki: 'İşte bu (ihlâslı kullarımı senin şerrinden korumak) bana âid dosdoğru bir yoldur.'

İbni Kesir: Buyurdu ki: İşte, Benim taahhüd ettiğim dosdoğru yol budur.

Mustafa İslamoğlu: (Allah) buyurdu ki: "(Zaten) bu, kendim için benimsediğim en doğru yol ve yöntemdir;

Muhammed Esed: "Benim için, doğru yol budur:" dedi O,

Ömer Nasuhi Bilmen: (41-42) (Cenâb-ı Hak) Buyurdu ki: «Bu bana ait dosdoğru bir yoldur. Şüphe yok ki, benim kullarımın üzerinde senin için bir saltanat yoktur, ancak azgınlardan sana ittiba etmiş olanlar müstesna.»

Şaban Piriş: -Bu benim gösterdiğim dosdoğru yoldur, dedi.

Sadık Türkmen: (Allah) buyurdu: “İşte bu, Bana ait olan dosdoğru yoldur.”

Suat Yıldırım: Allah buyurdu: "Bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte Ben’im gözettiğim dosdoğru yoldur."

Tefhim-ul Kuran: (Allah) Dedi ki: «İşte bu, bana göre dosdoğru olan yoldur.»

****

ÂYETİN ANLAMININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ DİĞER BAZI MEÂL HATALARI
Bu kategorideki Meâl hataları hatanın türüne göre bazen çok önemli olabilmekle beraber, bazen de asıl olan anlatımın içerisinde yanlış anlaşılmalara yol açan hatalardır. Bu kategoriye dahil edilmiş tüm hatalarda; hatanın derecesini anlayabilmek adına muhakkak "analiz" bölümündeki ilgili bölümü okuyunuz.


Abdulbaki Gölpınarlı: Tanrı, işte bu yol dedi, dosdoğru bana varan yol.

****

15/HİCR-41 İÇİN ANALİZ


Bismillâhirrahmânirrahîm

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm(mustekîmun).

1.kâle: dedi
2.hâzâ: bu
3.sırâtun: yoldur
4.aleyye: bana
5.mustekîmun: istikamet verilmiş, yönlendirilmiş


****

Toplam 40 âyette bahsi geçen Sıratı Mustakîm, Kur'ân'daki en temel kavramlardan birisidir. Sözlük anlamları itibariyle, “sırat” ve “mustakîm” şu anlama gelir:

Sırat: yol
Mustakîm: istikamet üzere (istikametlenmiş)

Sıratı Mustakîm; bir hedefi olan, bir şeye istikametlenmiş bir yoldur. Yol, bir şeyin bir yerden bir diğer yere gitmesini sağlayan araçtır. Yolun istikameti ise varılacak olan hedefi ifade eder.

Öyle ise Sıratı Mustakîm neyi hedef olarak göstermektedir?

Hicr Suresinin 41. ve Nisa Suresinin 175. âyetleri, Sıratı Mustakîm isimli bu yolun istikametini bize açıklayan en önemli iki âyettir.

15/HİCR-41: Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm(mustekîmun).
Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”

4/NİSÂ-175: Fe emmâllezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ (mustekîmen).
Böylece Allah'a âmenû olanları (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri) ve O'na (Allah'a) sarılanları ise, (Allah) Kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, Kendisine ulaştıran "Sıratı Mustakîm"e hidayet edecektir (ulaştıracaktır).

Her iki âyetten de açıkça görüleceği üzere Sıratı Mustakîm isimi bu yol, bir şeyi Allah'a ulaştıran yoldur. İstikameti Allah olan belli bir yol olduğu için de bir özel isimdir. Bu sebeple meâllerde "Sıratı Mustakîm (Allah'a ulaştıran yol)" veya "Allah'a ulaştıran yol (Sıratı Mustakîm)" olarak tercüme edilmelidir.

Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yolun adıdır.

NOT: "Sıratı Mustakîm Allah'a ulaştıran yol ise, Allah'a ulaşacak şey nedir?" sorusunun yanıtını; "Hidayeti Gizleyemeyin! Gizletmeyin!" raporlarımızın Bakara-120, Âli İmrân-73, Ra'd-21, Ra'd-27, Ankebût-5, Ahzâb-72, Şûrâ-13 âyetlerine ait meâllerin raporlarında bulabilirsiniz inşallah.

Allah hepinizden razı olsun.

****

15/HİCR-41 ÂYETİNDE HİDAYET NASIL GİZLENMİŞTİR?


Âyete ekledikleri ve çıkardıkları kelimelerle Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu belirtmemiş olan mütercimlerimiz HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR.

Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu ifade eden mütercimlerimiz ise bu âyeti doğru bir biçimde tercüme etmişlerdir. Ancak yine de Sıratı Mustakîm kavramının yer aldığı diğer 39 âyet için herkese bir uyarı yapmak lazımdır; Sıratı Mustakîm, "doğru yol" değildir, "dosdoğru yol" değildir.

Sıratı Mustakîm, Allah'a ulaştıran yolun adıdır.

****

DOĞRU TERCÜME EDİLMİŞ MEÂLLER
Öncelikle Kur'ân-ı Kerim'in hem kelime hem ruhî lâfzının tam manâsının tercümeler ile verilemiyeceğini belirtmemiz gerekir. Bu yüzden bu başlığa âyetin aslî anlamının korunduğu tüm meâlleri dahil ederek, basit kelime ve cümle kurgusu hatalarını göz önüne almadık inşallah.


İmam İskender Ali Mihr: Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”

Ali Ünal: Allah buyurdu: “Bu (ihlâs, samimiyet ve teslimiyet) yolu, kullarımı Bana iletmesini üzerime aldığım dosdoğru yoldur.

Adem Uğur: (Allah) şöyle buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."

Cemal Külünkoğlu: (41-42) (Allah) buyurdu ki: “İşte bu (ihlas) bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur.”

Diyanet İşleri: (41-42) Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hâkimiyetin yoktur” dedi.

Diyanet Vakfi: (Allah) şöyle buyurdu: «İşte bana varan dosdoğru yol budur.»

Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Allah şöyle buyurdu: «İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur.»

Harun Yıldırım: Dedi ki: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."

Kadri Çelik: (Allah) Dedi ki: “İşte bu (ihlâs), bana varan dosdoğru yoldur.”

Ömer Öngüt: Allah buyurdu ki: “İşte bana varan dosdoğru yol budur. ”

Fizilal-il Kuran: Allah dedi ki; «İşte bana ileten doğru yolum budur.»

Süleyman Ateş: (Allâh) buyurdu ki: "İşte bana varan doğru yol budur."

Ümit Şimşek: Allah buyurdu ki: İşte bu Bana ulaşan dosdoğru yoldur.

Yaşar Nuri Öztürk: Buyurdu: "İşte bana varan dosdoğru yol budur."

****

15/HİCR-41 İÇİN HİDAYETİN GİZLENMESİ RAPORU SONUÇLARI


Bu âyette hidayetin gizlendiği meâller: Abdullah Parlıyan, Ahmed Hulusi, Ahmet Tekin, Ahmet Varol, Ali Bulaç, Ali Fikri Yavuz, Bayraktar Bayraklı, Bekir Sadak, Celal Yıldırım, Diyanet İşleri (eski), Edip Yüksel, Elmalılı Hamdi Yazır, Elmalılı (sadeleştirilmiş), Gültekin Onan, Hasan Basri Çantay, Hayrat Neşriyat, İbni Kesir, Mustafa İslamoğlu, Muhammed Esed, Ömer Nasuhi Bilmen, Şaban Piriş, Sadık Türkmen, Suat Yıldırım, Tefhim-ul Kuran (TOPLAM: 24 kişi)

Bu âyette temel kavramların gizlendiği meâller: - (TOPLAM: 0 kişi)

Bu âyette hatalı/eksik meâller: Abdulbaki Gölpınarlı (TOPLAM: 1 kişi)

Bu âyet için doğru meâller: İmam İskender Ali Mihr, Ali Ünal, Adem Uğur, Cemal Külünkoğlu, Diyanet İşleri, Diyanet Vakfi, Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2), Harun Yıldırım, Kadri Çelik, Ömer Öngüt, Fizilal-il Kuran, Süleyman Ateş, Ümit Şimşek, Yaşar Nuri Öztürk (TOPLAM: 14 kişi)

****

UYARI: Herhangi bir âyete ait raporu değerlendirerek, bir mütercimin bütün âyetleri doğru ya da hatalı tercüme ettiğini düşünmek yanlış bir yargıdır. Çünkü bir âyette doğru tercüme yapmış bir mütercimimiz, diğer âyetlerde çok önemli hatalar yapabildiği gibi, incelediğiniz bir âyette "hatalı meâller" grubunda yer alan bir meâl diğer âyetlerde çok daha yalın ve anlaşılır ifadeler kullanmış olabilir. En az 10 adet âyetin hidayeti gizleyenler raporunu değerlendirdikten sonra mütercimlerimiz hakkında fikir sahibi olmaya başlayabilirsiniz.
KuranMeali.org, 13 Nisan 2011 Çarşamba

Benzer konular

Değerlendirmeler

(2)
saved rating
 
100,00%
(0)
saved rating
 
0,00%
(0)
saved rating
 
0,00%
(0)
saved rating
 
0,00%
(0)
saved rating
 
0,00%
Siz de yorumunuzu ekleyin, diğer ziyaretçilerle paylaşın.
Görüşünü paylaş
Tartışma başlat
"HİCR Suresi 41. âyeti için Hid..." için, toplam 2 sonuç arasından 1 - 2 arası sonuçlar
saved rating

Sıratı müstakim,

Sırat-ı mustakim, Kesinlikle ve Kesinlikle Allaha Ulaştıran Yegane Yolun Adıdır.Bu Yolculuk Sadece Allahın Rızasına uygun amellerle yol alınır ve yolculuğun adı Seyr-i Süluk olup, Yolcuya ise, Allaha kavuşmayı Murad Eden kişi olan "Mürid"denir.
Misafir: , 16.09.2018
saved rating

Allah razı olsun.

Hicr-41 yazınızı okudum. Gözlerime inanamadım. Evimdeki tüm meal kitaplarına tek tek baktım, yazdıklarınız aynen kelimesi kelimesine doğru. Bu tablo çok korkunç, uyardığınız için Allah sizden razı olsun. Diğer yazılarınızı da okumaya çalışacağım.
, 23.05.2016

Benzer konular

Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla