Hidayet

share on facebook  tweet  share on google  print  

Hidayet

Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam

Hidayet; bir insanın yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Kur'ân'da hidayetin tanımı Bakara-120 ve Âli İmrân-73. âyetlerinde verilmiştir.

innel hudâ hudallâhi: Muhakkak ki, hidayet Allah'a ulaşmaktır.

3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).

inne hudâllâhi huvel hudâ: Muhakkak ki, Allah'a ulaşmak, hidayettir.

2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).
Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın Kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.

Yeni konu aç
"Hidayet" için, toplam 4 sonuç arasından 1 - 4 arası sonuçlar
08.02.2016
Ruh Allah\x27a ulaşır mı?
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ bütün insanlığı, Allah'a kul olma hedefine hedefe dayalı olarak yaratmış ve hepimizi Kendi Zat’ına davet ederek, hedefe ulaşmamızı farz kılmıştır. 13/RA'D-14: Lehu da’vetul hakk(hakkı...
Son gönderi (08.02.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
08.02.2016
Cennetin anahtarı: Allah\x27a ulaşmayı dilemektir.
KuranMeali.org Editör(3): Kim kalbi bir dilekle Allahû Tealâ’ya derse ki; “Ey Yüce Allah’ım! Nasıl bunca ermiş evliyan varsa, ben de onlar gibi ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu Sana u...
Son gönderi (08.02.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
08.02.2016
Allah\x27a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir.
KuranMeali.org Editör(3): Yunus-7 ve 8’e göre Allah’a yönelmeyi; ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, ebediyyen kalmak üzere ne yazık ki cehennemdir. 10/YÛNUS-7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve ...
Son gönderi (08.02.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
08.02.2016
Allah\x27a ulaşmak hidayete ulaşmaktır.
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ kimi Kendi Zat’ına ulaştırmışsa o kişi hidayete ermiştir. 18/KEHF-17: Ve terâş şemse izâ taleat tezâveru an kehfihim zâtel yemîni ve izâ garabet takrıduhum zâteş şimâli ve hum fî fecv...
Son gönderi (08.02.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla