Yemin, Misak ve Ahd

share on facebook  tweet  share on google  print  

Yemin, Misak ve Ahd

Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam

Yemin, misak ve Ahd, Allahû Tealâ'nın ezelde (kalu bela gününde) biz insanlardan aldığı üç ayrı sözdür. Fizik beden, ruh ve nefs olmak üzere üç vücutla yaratılan insanın aslî vazifesi, ezelde Allah’a verdiği bu sözleri yerine getirmektir.

5/MÂİDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri).
Allah’ın, sizin üzerinizdeki nimetini ve: “İşittik ve itaat ettik” dediğiniz zaman, onunla sizi bağladığı misâkınızı hatırlayın. Allah’a karşı takvâ sahibi olun, Muhakkak ki Allah göğüslerde (sinelerde) olanı en iyi bilir.


Fizik bedenimiz, Allah'a kul olacağına dair Allah'a ahd vermiştir.

36/YÂSÎN-60: E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubinun).
Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.

36/YÂSÎN-61: Ve eni’budûnî, hâzâ sırâtun mustakîm(mustakîmun).
Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.


Nefsimiz, tezkiye ve tasfiye olacağına dair Allah'a yemin vermiştir.

74/MUDDESSİR-38: Kullu nefsin bimâ kesebet rehînetun.
Bütün nefsler, iktisap ettikleri (kazandıkları) dereceler sebebiyle (karşılığı olarak) rehinedirler (bağlıdırlar).

74/MUDDESSİR-39: İllâ ashâbel yemîn(yemîni).
Yemin sahipleri (yeminlerini yerine getiren nefsler) hariç.

74/MUDDESSİR-40: Fî cennâtin, yetesâelûn(yetesâelûne).
Onlar cennetlerdedir. (Diğerlerine) sorarlar.

Ruhumuz Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına dair misak vermiştir.

13/RA'D-21: Vellezîne yasılûne mâ emerallâhu bihî en yûsale ve yahşevne rabbehum ve yehâfûne sûel hisâb(hisâbi).
Ve onlar Allah’ın (ölümden evvel), Allah’a ulaştırılmasını emrettiği şeyi (ruhlarını), O’na (Allah’a) ulaştırırlar. Ve Rab’lerine karşı huşû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar.

Yeni konu aç
"Yemin, Misak ve Ahd" için, toplam 4 sonuç arasından 1 - 4 arası sonuçlar
14.01.2016
Kur\x27ân\x27a Göre İnsan Üç Vücutla Yaratılmıştır.
KuranMeali.org Editör(3): Fizik beden, nefs ve ruh üçlüsüyle yaratılan insan, Allahû Tealâ tarafından serbest irade ve aklın da sahibi kılınmıştır. 15/HİCR-26: Ve lekad halaknâl insâne min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûn...
Son gönderi (14.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
14.01.2016
Fizik Beden ve Fizik Bedenin Allah\x27a Verdiği Ahd
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ insanı, salsalin adı verilen şekillenebilir bir balçıktan bir fizik bedenle halk etmiştir. Fizik beden, zahirî âleme aittir. Topraktan gelmiştir ve mutlaka toprağa gidecektir. Hicr Su...
Son gönderi (14.01.2016)
KuranMeali.org Editör(2)
14.01.2016
Nefs ve Nefsin Allah\x27a Verdiği Yemin
KuranMeali.org Editör(3): Nefs ve Nefsin Ezelde Allah’a Verdiği Yemin Bütün insanlar, 7 kademede sevva edilecek olan bir nefs vücutla dizayn edilmişlerdir. 91/ŞEMS-7: Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.Nefse ve onu (7 kademede ahsen...
Son gönderi (14.01.2016)
KuranMeali.org Editör(2)
14.01.2016
Ruh ve Misak
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ’nın insanı eşref-i mahlûkat kılmasının ardında yatan gerçek, başka hiçbir canlıda bulunmayan ve Allah’ın sadece insana üfürdüğü Allah’ın ruhudur. Secde Suresinin 9.âyet-i kerimesinde ...
Son gönderi (14.01.2016)
KuranMeali.org Editör(1)
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla