Şirk

Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam

Kur’ân-ı Kerim’e göre iki çeşit şirk vardır:

1- Açık şirk: Allah’ın dışında bir şeyi tanrı kabul etmek.
2- Gizli Şirk: Allah’a inandığı halde, kişinin hidayeti (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı) dilememesi.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) hadîs-i şerifinde buyuruyor ki: “Benden sonra ümmetimde açık şirk olmaz. Ama ben onlar için gizli şirkten korkarım.”

Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse şirkten kurtulamaz.

Diyanet İşlerinin dîni terimler sözlüğünde şirk; Allah’a ortak koşmak olarak ifade edilmiştir. Oysaki Allah’a inandığı halde, Allah’a ulaşmayı dilememiş olan herkes ŞİRKTEDİR.

Şirk kavramının hidayetin gizlenmesinde ne derece önemli bir rol oynadığını anlayabilmek için tek bir âyete bakmak dahi yeterlidir. Kaldı ki kurtuluşun muhtevasında sadece Allah’a ulaşmayı dilemek vardır.

Allahû Tealâ Rûm Suresinin 31.âyet-i kerimesinde gizli şirkin muhtevasını açıkça ifade etmektedir.

30/RÛM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muşrikîn(muşrikîne).
O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaşmayı dileyin) ve O'na karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin (namaz kılın). Ve (böylece) müşriklerden olmayın.

30/RÛM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyean, kullu hızbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne).
(O müşriklerden olmayın ki) onlar, dînlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanırlar.


Âyet-i kerimede açıkça görüldüğü gibi sadece Allah’a ulaşmayı dileyenler, şirkten kurtulanlardır. Ve insanlar Allah’a inandıkları halde, sırf Allah’a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme doğru yol almaktadır.

Yunus Suresinin 7. ve 8.âyetleri Allah’a ulaşmayı dilemeyen herkesin cehenneme gideceğini açık ve kesin olarak ortaya koymaktadır.

10/YÛNUS-7: İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatmeennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne).
Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah’a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.

10/YÛNUS-8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).
İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).

Yeni konu aç
"Şirk" için, toplam 2 sonuç arasından 1 - 2 arası sonuçlar
21.01.2016
Gizli şirkte olanlar kimlerdir?
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim'inde şirkte olanların amelleri heba olanlar olduğunu ifade etmektedir. 39/ZUMER-65: Ve lekad ûhıye ileyke ve ilâllezîne min kablike, le in eşrakte le yahbetanne...
Son gönderi (21.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
21.01.2016
Şirk konusunda çağın büyük hatası
KuranMeali.org Editör(3): Diyanet işleri web sitesindeki tanıma referans olarak gösterilen Nisâ-48 ve Nisâ-116, açık şirkte olanları değil gizli şirkte olanların durumunu ihata etmektedir. 4/NİSÂ-48: İnnallâhe lâ yagfiru e...
Son gönderi (21.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla