İnsan

share on facebook  tweet  share on google  print  

İnsan

Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam

Allahû Tealâ insanı kâinatın en şerefli mahlûku olarak yaratmış, bütün arzlarda ve bütün göklerde ne varsa hepsini insanın emrine sunmuştur.

45/CÂSİYE-13: Ve sahhara lekum mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı cemîan minhu, inne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne).
Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size musahhar (emre amade) kıldı. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için mutlaka âyetler (ibretler) vardır.

Câsiye Suresinin 13.âyet-i kerimesi Allahû Tealâ’nın insana duyduğu sevginin çok açık bir göstergesidir. Kâinatta ne varsa hepsi insan içindir. İnsan da Zâriyât Suresinde ifade edildiği gibi Allah için, Allah’a kul olmak içindir.

51/ZÂRİYÂT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.
Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.

Bütün insanlar, fizik vücut, nefs ve ruh olmak üzere üç vücutla yaratılmış, serbest irade ve aklın da sahibi kılınmışlardır.

Kur’ân-ı Kerim’deki üç ayrı âyet-i kerimede üç vücudumuzdan da söz edilmektedir. Hicr-26’da “salsalin” adı verilen şekillenebilir bir balçıktan yaratılan fizik bedenimizden, Şems-7’de 7 kademede temizlenecek olan nefsimizden ve Secde-9’da Allah’ın bize Kendinden üfürdüğü ruh vücudumuzdan söz edilmektedir.

15/HİCR-26: Ve lekad halaknâl insâne min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûnin).
Andolsun ki; Biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.

91/ŞEMS-7: Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.
Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun).

32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâra vel ef’idete, kalîlen mâ teşkurûn(teşkurûne).
Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.

Yeni konu aç
"İnsan" için, toplam 3 sonuç arasından 1 - 3 arası sonuçlar
21.01.2016
Şeytan, insana neden düşmandır?
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ’nın insana Kendinden üfürdüğü ruh sebebiyle insan, kâinatın en üstün mahlûku kılınmıştır. İblisin insanlığa ezelî düşmanlığı da işte bu noktada başlamıştır. Allahû Tealâ Âdem (A.S)’ı ...
Son gönderi (21.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
21.01.2016
Şeytan, insanın kurtuluşuna nasıl mâni olur?
KuranMeali.org Editör(3): Huzurdan kovulan İblis, Sıratı Mustakîm (Allah’a ulaştıran yol)’in üzerine oturarak, âdemoğullarını Allah’a ulaştıran yoldan men edeceğine dair vaade bulunmuş ve Sebe-20’ye göre vaadini gerçekleşt...
Son gönderi (21.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
21.01.2016
İnsan Kur\x27ân\x27da dört teslim emrinin muhatabıdır.
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ fizik beden, nefs ve ruh üçlüsüyle yarattığı insanı ezelde (kalu bela gününde) huzurunda toplamış, üç vücudumuzdan da dünya hayatını yaşarken Allah’a teslim olacaklarına dair sözler a...
Son gönderi (21.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla