Hanif Dîni

share on facebook  tweet  share on google  print  

Hanif Dîni

Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam


Hanif dîni, Hz. İbrâhîm’in dînidir. Bu dîn, aslında ezelî ve ebedî bir dîndir. İlk peygamber, ilk insan ve ilk nebî olan Hz. Âdem’den, son nebî (son peygamber) olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’e kadar olan dîn, bu peygamberlere verilen şeriat kitaplarıyla dizayn edilmiştir ve aslî unsurları itibariyle bütün şeriat kitapları birbirinin aynıdır. Aslî unsur, Allah’ın bütün nebîlere verdiği şeriat kitaplarındaki 3 unsurdur:

1- O şeriat kitabı, bir hidayet rehberidir.
2- O şeriat kitabı, bir nurdur.
3- O şeriat kitabı, tek bir şeriat ihtiva eder.

Allah’ın şeriatı hiç değişmemiştir. İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem (A.S)’dan, son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’e kadar bu şeriat yani Allah’ın koyduğu dînin temel kaideleri, Allah’ın emirleri hiç değişmemiştir. Kıyâmete kadar da sadece kâinatın bu tek dîni mevcut olacaktır. O dînin, Hz. İbrâhîm’in lisanıyla adı “hanif dîni”dir, Arapça adı “İslâm dîni”dir.

“Hanif” kelimesi de, "İslâm" kelimesi de teslim hükümlerini içerir. Bir başka ifadeyle ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah’a teslimidir. Şûrâ Suresinin 13. âyet-i kerimesinde Allahû Tealâ diyor ki:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).


“Hz. Nuh’a verdiğimiz, Hz. İbrâhîm’e verdiğimiz, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya indirdiğimiz şeriatı, Sana da vahyetmek suretiyle sizler için de şeriat kıldık.”

Yani Hz. Âdem’in de Hz. Nuh’un da Hz. İbrâhîm’in de Hz. Musa’nın da Hz. İsa’nın da Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin de şeriatı aynı şeriattır.

Kur'ân-ı Kerim'de Hz. İbrâhîm'in hanif olduğu açıkça ifade edilmektedir.

2/BAKARA-135: Ve kâlû kûnû hûden ev nasârâ tehtedû kul bel millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).
Ve dediler ki: “Yahudi veya hristiyan olun ki, hidayete eresiniz.” De ki: “Hayır. İbrâhîm’in dîni haniftir (hidayete ermiştir).” Ve o, müşriklerden olmadı.”


16/NAHL-120: İnne ibrâhîme kâne ummeten kâniten lillâhi hanîfen ve lem yeku minel muşrikîn(muşrikîne).
Muhakkak ki İbrâhîm (a.s), Allah’a hanif (tek Allah’a inanan) olarak kanitin olan (yönelen) bir ümmet idi. Ve o, müşriklerden olmadı.


Allahû Tealâ bütün insanların Hz. İbrâhîm'in hanif dînine tâbî olmasını emretmektedir.

3/ÂLİ İMRÂN-95: Kul sadakallâhu fettebiû millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).
De ki: "Allahû Teâla doğruyu söyledi. Öyle ise hanif olarak Hz. İbrâhim'in dînine tâbî olun. Ve o, müşriklerden olmadı."Yeni konu aç
"Hanif Dîni" için, toplam 4 sonuç arasından 1 - 4 arası sonuçlar
29.01.2016
Peygamber Efendimiz (S.A.V), haniftir.
KuranMeali.org Editör(3): Peygamber Efendimiz (S.A.V), haniftir. 6/EN'ÂM-161: Kul innenî hedânî rabbî ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin) dînen kıyamen millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen), ve mâ kâne minel muşrikîn(muşrikîne).“M...
Son gönderi (29.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
29.01.2016
Hanif dînin özellikleri nelerdir?
KuranMeali.org Editör(3): Hanif dîni 3 esas içerir: 1- Tek Allah’a inanmak; vahdet. 2- Tek Allah'a inananların, Allah'a ulaşmayı dileyerek oluşturdukları tek bir fırka. Geri kalanların hiçbirisi kurtulamaz. Sadece ...
Son gönderi (29.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
29.01.2016
Herkes hanif fıtratıyla doğar.
KuranMeali.org Editör(3): Hanif fıtratı; Allahû Tealâ’nın bütün insanlara yaratılıştan verdiği bir yetenektir. Bütün insanlarım tek bir dîni yaşayabilecek olan özellikle yaratılmış olmalarını ifade eder. Dünyaya gelen herk...
Son gönderi (29.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
29.01.2016
hanif dîninin iki temel esası neden unutturuldu?
KuranMeali.org Editör(3): Allahû Tealâ'nın bütün insanların üzerine farz kıldığı ve hanif dîninin iki temel özelliğini oluşturan tevhid ve teslim akidesi, ne yazık ki bugunkü İslâmî tatbikattan yok edilmiştir. 2/BAKARA...
Son gönderi (29.01.2016)
KuranMeali.org Editör(3)
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla