Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam

Forum » Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam
share on facebook  tweet  share on google  print  

Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam

ARTIK UYANMALISINIZ! Ülkemizde anlatılan Dîn, içinde Kur'ân'ı barındırmayan, hurafelerin dinin aslıymış gibi öğretildiği bir Dîn'dir. Neredeyse her Kur'ân kavramı, Kurân'daki anlamından saptırılmış bir durumdadır. Gelin beraber inceleyelim.Yeni forum ekle
"Kur'ân Kavramları ve Kur'an'daki İslam" için, toplam 22 sonuç arasından 1 - 22 arası sonuçlar
Tevbe ve Şefaat

Tevbe ve Şefaat

Diyanet işlerimiz dahil, neredeyse tüm din adamlarımızın Kur'ân'a aykırı öğrettikleri bir diğer kavramlar serisi "tövbe" ve "şefaat" konularıdır. Bir çok sahte hadisle ve âyetlerin belli b......
9 Yorum
2 Konu
Kıyamet, Cennet ve Cehennem

Kıyamet, Cennet ve Cehennem

Cennet ve Cehennem konuları günümüz İslâm tatbikatında tümüyle Kur'ân'daki asıllarından maalesef saptırılmıştır. Camilerde ve televizyonlarda konuşan hocalarımız elyazmalarından öğrendikle......
4 Yorum
2 Konu
İrşad ve Mürşid

İrşad ve Mürşid

Yüce Rabbimiz kitabımız Kur'ân'da, mürşide tâbi olmamızı farz kılmışken, günümüz dîn öğretisinde Kur'ân'a aykırı bir şekilde tâbiiyet m&......
4 Yorum
2 Konu
Evliyalık Makamları (Velayet Kademeleri)

Evliyalık Makamları (Velayet Kademeleri)

Kur'ân-ı Kerim'e göre, Allahû Tealâ 7 ayrı Velâyet Kademesi tanımlamıştır ve maalesef ülkemizdeki Dîn öğretisinde 7 Velâyet Kademesinin yedisinin de anlamı değiştirilmiş, içinden Kurân mahi......
9 Yorum
1 Konu
Amilüssalihat

Amilüssalihat

Amilüssalihat, nefsi ıslah edici ameller demektir. Allahû Tealâ Mu'min Suresinin 40. âyet-i kerimesinde amülissalihat yapanların gerçek mü'minler olduğunu ve sadece onların cennete gireceğini açık......
2 Yorum
2 Konu
7 Safha 4 Teslim (İslâm\x27ın 28 Basamağı)

7 Safha 4 Teslim (İslâm'ın 28 Basamağı)

İslâm teslim demektir, Allah'a teslim olanların dînidir. Allah'ın İslâm dizaynı, 28 basamaklı bir merdiven olarak inşa edilmiştir ve bu 28 basamak Kur'ân'da 7 safhaya ayrılmıştır. Bu 7 safhanın dö......
0 Yorum
1 Konu
Hidayet

Hidayet

Hidayet; bir insanın yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Kur'ân'da hidayetin tanımı Bakara-120 ve Âli İmrân-73. âyetlerinde verilmiştir. innel hudâ hudallâhi: Muhakkak ki, hidayet Allah'a ulaş......
0 Yorum
4 Konu
Vahiy

Vahiy

Kur'ân-ı Kerim'e göre vahiy; Allahû Tealâ’nın bir insanla karşılıklı konuşması, tezekkür etmesidir. Daimî zikre ulaşan herkes Allah'la tezekkür etme yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allahû Tealâ Şûr......
0 Yorum
3 Konu
Hanif Dîni

Hanif Dîni

Hanif dîni, Hz. İbrâhîm’in dînidir. Bu dîn, aslında ezelî ve ebedî bir dîndir. İlk peygamber, ilk insan ve ilk nebî olan Hz. Âdem’den, son nebî (son peygamber) olan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’e ......
0 Yorum
4 Konu
Zikir

Zikir

Zikir, lugat mânâsı itibariyle Allah'ı anmak, hatırlamak olarak ifade edilmektedir. Ancak Kur'ân'daki mânâsı, Allah'ın İsmi'ni art arda tekrar etmektir. Allahû Tealâ Kur'ân-ı Kerim'de zikri, çok z......
0 Yorum
2 Konu
Allah\x27a Yönelmek

Allah'a Yönelmek

Munîbîne kelimesi, enâbe, enîbu, munîb kelimeleriyle aynı kökten gelen bir kelimedir ve sözlük anlamı itibarıyla “yönelmek” demektir. Allah'a inanmanın ötesinde kişinin ezelde Allah'a verdiği yemi......
0 Yorum
3 Konu
Şirk

Şirk

Kur’ân-ı Kerim’e göre iki çeşit şirk vardır: 1- Açık şirk: Allah’ın dışında bir şeyi tanrı kabul etmek. 2- Gizli Şirk: Allah’a inandığı halde, kişinin hidayeti (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı) dil......
0 Yorum
2 Konu
İnsan

İnsan

Allahû Tealâ insanı kâinatın en şerefli mahlûku olarak yaratmış, bütün arzlarda ve bütün göklerde ne varsa hepsini insanın emrine sunmuştur. 45/CÂSİYE-13: Ve sahhara lekum mâ fîs semâvâti ve mâ fî......
0 Yorum
3 Konu
Dua

Dua

Allahû Tealâ ile insan arasındaki en büyük ilişki vasıtası duadır. Dua, Allah’ı herhangi bir şeyi yerine getirme konusundaki davetin adıdır. Dua kelimesi de davet kelimesi de aynı kökten gelir. Al......
0 Yorum
2 Konu
Abd (Kul) - Abid (İbadet)

Abd (Kul) - Abid (İbadet)

Abd kelimesi ile abid kelimesi aynı kökten gelir. Abd, Allah’a kul olmak demektir. Abid ise ibadet etmektir. İbadet eden kişi abiddir. Allah’a kul olan kişi ise abd adını alır. Allahû Tealâ Kur’ân......
0 Yorum
3 Konu
Teslim

Teslim

İslâm, “slm” kökünden gelen bir kelimedir ve teslim demektir. Allahû Tealâ Kur’ân-ı Kerim’inde bütün insanlığı silme yani teslime davet etmiştir. Ruhumuzun, fizik bedenimizin, nefsimizin ve iradem......
0 Yorum
4 Konu
Yemin, Misak ve Ahd

Yemin, Misak ve Ahd

Yemin, misak ve Ahd, Allahû Tealâ'nın ezelde (kalu bela gününde) biz insanlardan aldığı üç ayrı sözdür. Fizik beden, ruh ve nefs olmak üzere üç vücutla yaratılan insanın aslî vazifesi, ezelde Alla......
0 Yorum
4 Konu
Nefs Tezkiyesi

Nefs Tezkiyesi

Yüce Rabbimiz, Kur'ân-ı Kerim'de kurtuluşun ve mutluluğun bir çok ipucunu vermiştir. Nefs tezkiyesi dünya mutluluğunun yarısını ve ahiret mutluluğunu haketmeyi (3. cennet katı) sağlayan mü......
0 Yorum
2 Konu
Sırat-ı Mustakim

Sırat-ı Mustakim

Kur'ân-ı Kerim'de, Sırat-ı Mustakim Hicr Suresinin 41. âyetinde açıklanmıştır. Hicr-41 (15/41)'e göre Sırat-ı Mustakim, Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allahû Tealâ açık olarak "Bu yol Bana istikam......
0 Yorum
4 Konu
Takva

Takva

Sözlük anlamı itibariyle Takva; çekinmek, sakınmak, korkmak anlamkarına gelmektedir. Ülkemizdeki bütün Kur’ân-ı Kerim meallerinde, hangi âyette "takva" kelimesi geçmişse o, "Allah’tan korkmak" ola......
0 Yorum
2 Konu
Nebî ve Resûl

Nebî ve Resûl

Dîn adamlarımızın el yazması kitaplara bakarak, Kur'ân'a aykırı olarak öğrettikleri bir diğer kavram da "nebî (peyamber)" ve "resûl (elçi)" kavramlarıdır. Din adamlarımız "Resuller kendile......
0 Yorum
2 Konu
Mümin

Mümin

Sözlük anlamı itibariyle; Mü’min; Allah’a inanan kişi demektir. Îmân, inanmak, inanç anlamlarında kullanılır. Kur’ân-ı Kerim’de de mü’min kelimesi,  “Allah’a inanan” anlamında kullanılmıştır. Ama ......
0 Yorum
1 Konu
Üye girişi gerçekleştirmediniz. Lütfen üye girişinizi gerçekleştiriniz veya yeni üye kaydı oluşturunuz.
Toplam kayıtlı üye sayısı: 1.698
En yeni üye: gültekin şafak
Toplam soru sayısı: 493
Toplam çözülmüş problem sayısı: 2
Toplam konu sayısı: 755
Toplam makale sayısı: 98
Toplam gönderim sayısı: 1.511
Üye Girişi
e-posta
Parola
Beni hatırla